About

“Tôi nhận ra thế gian có quá nhiều chuyện, nhiều đến nỗi người ta hay quên những chuyện nhỏ. Tôi đi tìm những câu chuyện nhỏ để nó không bị lãng quên”.

Người viết những câu chuyện nhỏ!

Email me at: k09tranhoan [atmark] gmail.com

Link to my tech-blog

https://haduonght.wordpress.com/

Advertisements