Tag Archives: lớp trưởng

Nhân một lần tranh cử

Nhân một chuyện bầu cử …

Cách đây gần 23 năm, khi các bạn cùng trang lứa thò lò mũi xanh còn đang toan tính bi ve, đánh đáo, mình đã đặt chân vào con đường chính trị với lần đầu tranh cử oai hùng – “lớp trưởng lớp 1A”.

Continue reading

Advertisements